Strach jako przyczyna impotencji – Cialis na problemy

Podświadomy strach przed zbliżeniem seksualnym może wywoływać reakcje w postaci zaburzeń erekcji u mężczyzn. Jest to dobrze opisane pod względem medycznym i psychologicznym zjawisko, występujące w wielu przypadkach. Strach, najczęściej jest nieuświadomiony, więc dany człowiek nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę go blokuje przed osiąganiem pełnej satysfakcji seksualnej.

Podstawową obawą może być w takiej sytuacji kwestia tego, czy jako partner seksualny dana osoba będzie w stanie zaspokoić potrzeby tej drugiej, na zasadzie “czy dam radę”, “czy jestem wystarczająco dobry”. Czasem wiąże się to z tak dużym stresem, że blokuje on możliwości erekcyjne – a w ten sposób realizuje się dokładnie to, czego dany człowiek najbardziej chciałby uniknąć.

Działa to trochę jak samospełniająca się przepowiednia. Z każdą taką sytuacją rośnie frustracja i strach o następny raz, co tylko pogłębia problem i tworzy z niego coś na rodzaj zaklętego kręgu. Dlatego w przypadku impotencji należy dowiedzieć się, czego tak naprawdę dotyczy strach i usunąć to źródło.

Impotencja u mężczyzn – Kamagra w działaniu

Impotencja jest przypadłością, która obecnie dotyka coraz większą grupę mężczyzn, głównie z powodu realizowanego trybu życia, który obejmuje sposoby żywienia i radzenia sobie ze stresem, podejmowanie aktywności fizycznej i inne czynniki. Kwestia znacznie nasiliła się w ostatnich latach – a przynajmniej w tym czasie zdecydowanie więcej słychać o problemie impotencji.

Warto tutaj wspomnieć, że w wielu przypadkach impotencja mężczyzn ma podłoże psychogenne i wynika z bardzo silnych napięć emocjonalnych, które skutkują w zablokowaniu zdolności do pełnej erekcji i zakończenia stosunku orgazmem. W takiej kwestii konieczne jest odkrycie źródeł – czyli mentalny powrót do konkretnej sytuacji lub ich serii oraz poradzenie sobie z ich ładunkiem emocjonalnym.

W innych przypadkach, impotencja może być wywołana zaburzeniami natury czysto fizjologicznej, co w części przypadków da się zneutralizować farmakologicznie. Jednak i tutaj może być potrzebna pomoc psychologiczna oraz wsparcie emocjonalne bliskiej osoby, aby mężczyzna odzyskał wiarę w siebie i powrócił do normalnego życia.

Levitra – Przyczyny impotencji

Doszukanie się konkretnej przyczyny impotencji u konkretnego człowieka jest podstawa do zaplanowania i przeprowadzenia skutecznej terapii lub leczenia mających na celu przywrócenie możliwości osiągania pełnej satysfakcji seksualnej. W wielu przypadkach impotencja ma podłoże psychologiczne lub emocjonalne.

Może być wynikiem silnego lub długotrwałego stresu, nieumiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami w łóżku, bardzo niskim poczuciem własnej wartości czy też innymi kwestiami emocjonalnymi. Inną kategorią przyczyn są te związane z odżywianiem i trybem życia. Okazuje się, że takie czynniki jak nieprawidłowa dieta, palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu znacznie obniżają sprawność seksualną, mogąc doprowadzić do jej zablokowania.

Jednym z czynników jest również wiek, jednak ta kwestia dotyczy wyłącznie starszych ludzi. O ile nie występują wymienione wcześniej przyczyny, sprawnością seksualną można cieszyć się naprawdę przez wiele lat. Im szybciej rozpozna się prawdziwą przyczynę impotencji, tym łatwiej można z nią walczyć.

Wstydliwość braku erekcji – Kamagra pomaga

Istnieje szereg przypadłości, które wywołują w człowieku uczucie wstydu. Należy do nich także impotencja, do której mężczyźni przyznają się zdecydowanie bardzo niechętnie. Może to prowadzić do sytuacji, w której mężczyzna zwleka nawet długi czas, zanim uda się do specjalisty lub chociażby przyzna najbliższym osobom o występującym problemie.

Czasem wynika to z lęku przed ośmieszeniem czy społecznym odrzuceniem, czasem z przeświadczenia, że to tylko chwilowe. Owszem, w niektórych wypadkach występuje tzw. okresowa impotencja, powodująca krótkotrwałe zablokowania zdolności do erekcji, jednak kiedy ten stan się przedłuża, powinno to stanowić sygnał alarmowy dla danego mężczyzny i wtedy warto byłoby pomyśleć na przykład o wizycie u seksuologa.

Przy czym, im dłużej trwa taki stan, tym dłużej może później trwać powracanie do sprawności lub uzyskiwanie jej. Bez względu na wstydliwość kwestii impotencji, jeśli ta przypadłość występuje, warto jest reagować szybko i skonsultować się z doświadczonym lekarzem lub psychologiem.

Impotencja a potomstwo – Cialis na początek

Dla mężczyzn pragnących posiadać potomstwo, kwestia impotencji może być znaczącym problemem. Ze względu na niemożność osiągnięcia erekcji, niemożliwe jest również zakończenie stosunku wytryskiem nasienia, które jest konieczne do zapłodnienia kobiecej komórki jajowej. Brak wzwodu jest więc czynnikiem, który może całkowicie zablokować możliwość posiadania dzieci.

Jednak należy wziąć pod uwagę, ze większość przypadków impotencji jest wyleczalna, jeśli tylko podejmie się odpowiednie środki w odpowiednim czasie. Przede wszystkim, kluczowe jest określenie powodów, z których erekcja nie występuje. Do tego mogą być potrzebne nie tylko badania endokrynologiczne (badania hormonalne) czy fizjologiczne, ale również badania psychologiczne.

Takie rozróżnienie wynika z tego, że część przypadków impotencji ma podłoże organiczne, związane z uszkodzeniem funkcjonowania narządów, połączeń nerwowych lub gruczołów hormonalnych, natomiast duża część podłoże nerwowe, psychologiczne. Dopiero po określeniu prawdziwych przyczyn, można przystąpić do leczenia lub terapii.

Kwestia impotencji – VIAGRA skuteczność

Impotencja jest zaburzeniem fizjologii męskiej, przejawiającym się okresowym lub trwałym brakiem erekcji. Mężczyźni borykający się z impotencją nie mogą osiągnąć wzwodu, co oznacza, że nie są w stanie odbyć stosunku i osiągnąć w nim satysfakcji seksualnej.

O ile krótkotrwały brak erekcji nie wpływa silniej na życie człowieka, o tyle jego długotrwałe, chroniczne występowanie niestety już tak. Im dłużej trwa cały problem, tym większy może mieć wpływ na psychikę, emocjonalność, życie rodzinne i społeczne człowieka. Przede wszystkim, w mężczyźnie z impotencją może narastać uczucie trwałego poddenerwowania sytuacją, w której jeden z narządów nie funkcjonuje prawidłowo.

Nawet, kiedy w danym momencie się o tym nie myśli, wciąż istnieje głęboko zakorzeniony stres, który może przeszkadzać w wielu sytuacjach życiowych. Oprócz tego przy impotencji mężczyzna nie może zaznać pełnego zadowolenia seksualnego, które jest w końcu doskonałym sposobem na rozładowanie zbierających się w człowieku emocji. Sprawa jest poważna, dlatego warto jak najwcześniej udać się na rozmowę ze specjalistą.